# # #

Förskolan

Uppe på Slottshöjden, centralt beläget i Helsingborg, finns vår förskola.
I två stora hus ryms sju avdelningar – tre småbarnsavdelningar, tre avdelningar för tre- till fyraåringar och en femårsavdelning. I ett av husen finns ett mysigt sagorum, ett rörelserum och ett lekotek.
I verksamheten har vi förmånen att ha en professionell musiker. Hon håller i musik och rörelselekar med alla avdelningarna en gång i veckan. Några gånger varje termin visar fröknarna teater för barnen och vi brukar avsluta med en fin uppsättning utomhus i maj månad. Då är även barnens familjer välkomna titta.
Utemiljön består av en grönskande trädgård där barnen kan leka och alldeles intill finns den stora lekplatsen. Inom gångavstånd för barnen finns Fredriksdals Friluftsmuseum, Dunkers Kulturhus, Helsingborgs Konserthuset och Stadsbiblioteket, samt många andra utflyktsmål som parker m.m.
Förskolan arbetar efter läroplan för förskolan Lpfö 18 och vi har med utgångspunkt i denna utarbetat en verksamhetsplan. I denna lägger vi stor vikt vid svenska, engelska språket och matematik. Detta vävs in i vår dagliga verksamhet på ett lekfullt sätt.